Riadenie projektu ako písanie knihy

Minulý rok sme sa spolu s mojou manželkou Monikou zúčastnili na kreatívnom workshope vedenom mojim obľúbeným slovenským spisovateľom Danielom Hevierom.

Zaujala ma odpoveď Daniela Heviera na otázku, ako píše svoje knihy: navštevuje svoje obľúbené kníhkupectvá a vyberá si knihu, ktorá svojim formátom a veľkosťou najviac zodpovedá jeho predstave o práve pripravovanom diele. Napísané stránky svojej knihy nalepuje do “formy” – knihy, ktorú si predtým zakúpil. Takto si stanovuje prísne limity pre svoje kreatívne možnosti a lepšie sa sústredí na svoj cieľ – napísať pútavé dielo.

Práve dnes ma napadla táto paralela medzi písaním knihy a riadením projektu. V úlohe manažéra IT projektov často hľadám odpoveď na otázku, ako abstraktné výsledky projektu pretaviť do vizuálne príťažlivej podoby.

Pútavé zobrazenie cieľa alebo zadania projektu pomáha jednotlivým členom projektového tímu pochopiť súvislosti projektu aj mimo ich definovanej práce. Nástenka, vytlačený plagát s projektovým zadaním alebo agilná tabuľa sú dobrí pomocníci. Často však nemusia byť všetkým dostupné – pracujeme na rôznych poschodiach, mestách či krajinách. Zdieľanie nie je vždy jednoduché.

Dal som si za výzvu vymyslieť ilustrovanú brožúrku, do ktorej budem lepiť plánované a skutočne dosiahnuté výsledky. Teším sa na odozvu mojich kolegov z projektového tímu.